Rolfing in een notendop

Het eerste doel van Rolfing is eigenlijk om alles terug te brengen naar waar het anatomisch thuishoort en van daaruit een nieuw bewegingspatroon op te slaan.

Het primaire doel van het werken is balans. Een Rolfer streeft naar gelijke weefselspanning in alle dimenties : vooraan, achteraan, tussenin, en van boven tot onder. En daar komt nog een belangrijke balans bij: de balans tussen de diepste lagen, dicht bij de beenderen (ons skelet) en de meer oppervlakkige lagen, dichter bij onze huid, met alles er tussenin.

Rolfing is daarin uniek , en het werken aan dit evenwicht bepaalt voor een groot deel de gemoedsrust van het lichaam.

Als we bewegen doen we dat eigenlijk met ons ganse lichaam. Zelfs vóór je een beweging effectief maakt, gaat je lichaam al andere spieren aanspreken om in balans te blijven ( pre-movement ). Juist daarom gaat een Rolfer zich niet focussen op een " probleemzone " (alhoewel de Rolfer het wel in z n achterhoofd houdt).

Bij een letsel bijvoorbeeld, gaat het adaptatiemechanisme van ons bindweefsel samentrekken en vasthouden. Het zoekt naar stabiliteit en de lokale stress maakt dat het bindweefsel gaat aandikken. Het gaat zich vastmaken, zich hechten aan nabijgelegen structuren. Het gevolg daarvan kennen we allemaal : minder bewegingsvrijheid, pijn en overbelasting van die andere structuren die meegesleurd worden in een beweging waarvoor ze eigenlijk niet bedoeld zijn. Zo verbruiken we veel meer energie dan nodig, we maken het onszelf moeilijk en zijn sneller moe of hebben pijn.

Een Rolfer keert het proces om. Met de 10 sessie cyclus , waarin de Rolfer met een bijzondere vorm van manipulatie het ganse lichaam op een preciese manier behandelt, wordt bewegen weer economischer en gemakkelijker.

Ook een psychisch trauma kan zich ergens in het fysieke lichaam vastzetten, hechten. Zo'n trauma kan ergens een flexie, een ' vasthouden ' met zich meebrengen. Een Rolfingbehandeling kan dan ook soms emotionele ontlading met zich meebrengen. Je opent, je laat iets los. Ook dit aspect kan een rol spelen in het werken naar balans.

Simpelweg, er wordt ruimte gecreëerd zodat je lichaam de mogelijkheid krijgt te her-structureren naar meer efficiëntie en economische beweging in de zwaartekracht. We gaan bewegen met de zwaartekracht in plaats van ertegen. De energie kan vrij stromen van beneden naar boven en van boven naar beneden, de rivier kan in alle richtingen stromen.

Na de 10 sessies houdt het niet op. Er is een proces op gang gekomen, er is de nodige ruimte gecreëerd voor je lichaam om op zichzelf verder te werken.

Rolfing, de helpende hand

Ik ben geen wetenschapper, maar voor zover ik weet uit de Kwantum – en Chaostheorie ( en misschien nog andere ) zijn er op aarde eigenlijk geen vaste stoffen. Alles is trillingen en energie. Van daaruit is het dus perfect logisch dat alles ( min of meer ) moduleerbaar, vervormbaar , omvormbaar is. Dit wetende kan het dus niet anders dan dat ons lichaam, onze " vorm " , kan her-structureren, kan ver-anderen, zich kan aan-passen ( binnen bepaalde grenzen natuurlijk! ). Het is geen vaste, starre entiteit.

Als je naar de evolutie van de mens (en de meeste andere levende wezens) op aarde kijkt, is de verandering, de aanpassing duidelijk. Het was vaak een kwestie van overleven.

Maar ook op korte tijd kan een lichaam veranderen. Kijk maar eens naar iemand die begint te fitnessen, of te hardlopen. Slechts in een paar maanden zie je al een verandering, een aanpassing. Die verandering is zichtbaar aan de buitenkant, maar gaat ook soms diep , hééééééél diep , maar dat kunnen we niet zien. Ik zal daar nu niet verder op ingaan maar wéét dat te veel , altijd schaadt. En zeker als je structuur niet in balans is.

Iedereen wordt geboren met een bepaalde structuur om bepaalde functies te kunnen uitvoeren hier op onze aarde, in de zwaartekracht.Deze structuur is genetisch bepaald, deze wordt al miljoenen jaren doorgegeven via ons DNA. Maar gedurende je leven pas je je voortdurend aan, onderga je veranderingen. Deze zijn persoonlijk, eigen aan jou. Ze kunnen emotioneel zijn of fysiek, maar altijd hebben ze een invloed op wie je nu bent, op hoe je je nu voelt, op hoe je " ik " ( lichaam en geest )nu is. En we leven niet in de gemakkelijkste tijd, alhoewel iedere periode in de geschiedenis zijn moeilijke momenten had natuurlijk. Maar nu is het toch nog even anders, nu verandert alles zo razend snel, dat we ons moeten haasten om bij te blijven. Er wordt zoveel van ons verwacht en we moeten, we willen zoveel doen, dat we haast vergeten te leven, te ademen, dat we zelfs wat van onszelf gaan vervreemden. En precies daar wringt het schoentje. Kijk maar om je heen, de symptomen zijn duidelijk zichtbaar : velen zoeken het geluk buiten zichzelf en zoeken steeds andere uitdagingen, psychologen hebben werk zat, fysiotherapeuten zien hun wachtlijst langer worden… Maar ook het besef dat het anders kan , groeit. Velen gaan op zoek naar eenvoud en rust. Yoga, meditatie, mindfulness krijgen meer belangstelling. De mensen gaan op zoek naar evenwicht, naar balans, naar zichzelf. En daar kan Rolfing zijn steentje in bijdragen. Rolfing helpt je lichaam ( én je geest ) terug in balans te komen, te her-structureren , om van daaruit beter te functionneren. Rolfing creëert de ruimte om in de zwaartekracht het beste uit jezelf te halen.